slider

Bölünmüşlüklere rağmen, toprak anlamında bütünleşme olmasa bile aynılıkları ve benzerlikleri olan Türklerin eğitim, kültür, tarih, ekonomi gibi alanlarda, ortak paydada hareket etmeleri çok önemlidir. Bu anlamda romantik bir düşünceye sahip olmadan ortak paydada hareket edebilme kapasitesinin gelişimi için Atatürk’ün de belirtmiş olduğu dil, tarih, eğitim ve ekonomi alanlarında kültürel köprülerin kurulması gerekmektedir.  Bu projede İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde ve İş'te Birlik” düşüncesinin gerçekleşmesi için eğitimde birlik olması gerektiğine inanan bilim insanları tarafından Türk Dünyası'na hizmete yönelik çoban ateşleri yakılmaya çalışılmaktadır. Bu çabaya destek veren herkese teşekkür ederiz.  

Prof. Dr. Erdal BAY