event

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi Dijital İçerik Üretme Proje Ödevi

  • 31 05 2022

İçerisinde bulunduğumuz çağda kültürler, benzerlik ve farklılıkları ile toplumları nitelemede ve birbirinden ayırt etmede bir argüman olarak da değerlendirilebilirken, kültüre dijitalin etkisi bilgi ve iletişim teknolojileri dolayımlı bir formu, kültürel unsurların sayısal bir biçimini yani “dijital kültür”ü ortaya çıkarmaktadır. Dijital üretimin ve kültürel aktarımların yeni medya ortamları üzerinden önem kazandığı, metaverse’in (sanal evren) potansiyellerinin tartışıldığı günümüzde Türk kültürüne bu çerçeveden bakmak, dijitalin olanakları ve faydalarını ortaya koyacaktır. Bu nedenle yürüttüğümüz “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi” çerçevesinde değerlendirme sürecinin bir parçası olarak sizlerden Türk dünyasına ilişkin ‘dijital içerik üretmenizi bekliyoruz. Türk Dünyası ile ilgili üreteceğiniz dijital içerikler Proje ödevi olarak değerlendirilecek ve dönem sonunda Macaristan’daki Gülbaba bilim kampına katılım için yapılacak sıralamada %60 oranında etki (Diğer: Final sınavı %20, Derslere devam %20) yapacaktır.  

Dijital İçerik Üretme Alanları    
Podcast Hazırlama  (Atölye Çalışması: Ceren Yegen)
Blog Oluşturma (Atölye Çalışması: Adem Sezer)
Video Oluşturma (Youtube, Instagram, Tiktok, ……)  (Atölye Çalışması: Ali Mutlu)

Ne Yapmanızı Bekliyoruz

Türk Dünyası ile ilgili yukarıda belirtilen alanlardan birisini kullanarak Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi kapsamında yürütülen ders konularından (Konular: Vatandaşlık, Coğrafya, Tarih, Dil ve Edebiyat, Bilim, Kültür, Sanat, Zanaat, Spor, Eğitim, Teknoloji, Üretim, Güncel Yaşam, Gelecek Tasavvuru) dijital içerik üreterek;  Var olan bir özelliği tanıtın,
                Örnek:
                Sevgi, hoşgörü kültürünün somutlaşmış bir hali
                Dünyada nadir olan ve Türk’e ait olan bir coğrafi / tarihi / kültürel mirası
                Türk Dünyasının Farklı coğrafyalarından ortak bir gelenek / Yemek / kıyafeti / …….
                Geçmişte ya da günümüzde Türk Dünyasının yetiştirdiği Bilim insanları ve eserleri
Türk Dünyasından tarım ya da sanayi alanında özgün bir üretim yöntemi
                Türklere özgü teknoloji ya da tasarım
                ……….
Farkındalığı Arttırın,
Örnek:
                Unutulmaya yüz tutmuş gelenek görenek ve değerlerimiz
                Yaşadığımız çağda sahip olunması gereken değerler ve beceriler
               ………………
Yaşanan Mevcut Bir Soruna Dikkat Çekin, Türk Kültürü Perspektifinden Bakarak Çözüm Önerin

                Küresel iklim değişikliğine; Geri dönüşümün önemine; Açlık ve susuzluğa; Şiddete; Göç; Savaş; Sürdürülebilirlik; İnsan hakları ihlallerine Türk kültürünün değerleri ile çözüm önerin

Değerlendirme Ölçütleri

Özgünlük, Doğruluk, Sürdürülebilirlik, Estetik, Yaygın etki (takip, okunma, dinleme veya izlenme sayısı ve coğrafi genişlik; Türk Dünyası ve dünyanın farklı coğrafyalarında görünme)

Dijital İçerik Üretme Projelerinin Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarları

Blog Oluşturma Proje Ödevi Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçütler

Dereceler ve Puanlar

 

3

2

1

Toplam

Özgünlük

İlk defa çalışılmış

Alanda benzerleri çok az

Alanda benzerleri var

 

Doğruluk

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara yeteri düzeyde ulaşılmış ve doğru yorumlanmış

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara yeteri düzeyde ulaşılmamış, tam doğru yorumlanmamış

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara hiç ulaşılmamış

 

Sürdürülebilirlik

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip. Ana konu farklı yönleri ile çalışılmıştır. Ana konunun tali yönleri yeni konular olacak şekilde geliştirilebilir.

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip. Ana konu farklı yönleri ile çalışılmamış.

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip değil. Ana konu tali konular geliştirmeye uygun değil.

 

Estetik

Yazı ve görseller birbirini destekler nitelikte uygun olarak kullanılmış. Tema bütünlüğü sağlanmış. Renkler ve fontlar uygun kullanılmış. Konunun anlatımını destekler nitelikte videolar kullanılmış

Yazı ve görseller birbirini destekler nitelikte uygun olarak kullanılmış. Tema bütünlüğü sağlanmış. Renkler ve fontlar uygun kullanılmış.

Yazı ve görseller birbirini destekler nitelikte değil Tema bütünlüğü sağlanmamış. Renkler ve fontlar uygun kullanılmamış.

 

Yaygın Etki

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 7 farklı ülkeden abonesi olmak. Yarışma değerlendirme tarihine kadar en az 1000 okumaya ulaşmış olmak.

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 5 farklı ülkeden abonesi olmak. Değerlendirme tarihine kadar en az 700 okumaya ulaşmış olmak.

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 3 farklı ülkeden abonesi olmak. Değerlendirme tarihine kadar en az 500 okumaya ulaşmış olmak.

 

Video Oluşturma (Youtube, Instagram, Tiktok, ……)  Proje Ödevi Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçütler

Dereceler ve Puanlar

 

3

2

1

Toplam

Özgünlük

İlk defa çalışılmış

Alanda benzerleri çok az

Alanda benzerleri var

 

Doğruluk

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara yeteri düzeyde ulaşılmış ve doğru yorumlanmış

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara yeteri düzeyde ulaşılmamış, tam doğru yorumlanmamış

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara hiç ulaşılmamış, doğru yorumlanmamış

 

Sürdürülebilirlik

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip. Ana konu farklı yönleri ile çalışılmıştır. Ana konunun tali yönleri yeni konular olacak şekilde geliştirilebilir.

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip. Ana konu farklı yönleri ile çalışılmamış.

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip değil. Ana konu tali konular geliştirmeye uygun değil.

 

Estetik

Kamera çekimi ve aydınlatma teknikleri uygun kullanılmış.

Kamera çekimi ve aydınlatma tekniklerinden bazıları uygun kullanılmış.

Kamera çekimi ve aydınlatma tekniklerinin çoğu uygun kullanılmamış.

 

Yaygın Etki

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 7 farklı ülkeden gösterim almış olmak. Yarışma değerlendirme tarihine kadar en az 10.000 gösterime ulaşmış olmak

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 5 farklı ülkeden gösterim almış olmak. Yarışma değerlendirme tarihine kadar en az 7.000 gösterime ulaşmış olmak

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 3 farklı ülkeden gösterim almış olmak. Yarışma değerlendirme tarihine kadar en az 5.000 gösterime ulaşmış olmak

 

 Podcast hazırlama Proje Ödevi Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçütler

Dereceler ve Puanlar

 

3

2

1

Toplam

Özgünlük

İlk defa çalışılmış

Alanda benzerleri çok az

Alanda benzerleri var

 

Doğruluk

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara yeteri düzeyde ulaşılmış ve doğru yorumlanmış

Dinlemenin gerçekleştiği ülkenin ülke kodu var

Retoriği/

İnandırıcılığı Güçlü

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara yeteri düzeyde ulaşılmamış, tam doğru yorumlanmamış

Dinlemenin gerçekleştiği ülkenin ülke kodu kısmen var

Retoriği/İnandırıcılığı Kısmen Güçlü

Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara hiç ulaşılmamış

Dinlemenin gerçekleştiği ülkenin ülke kodu yok

Retoriği/İnandırıcılığı Zayıf

 

Sürdürülebilirlik

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip. Ana konu farklı yönleri ile çalışılmıştır. Ana konunun tali yönleri yeni konular olacak şekilde geliştirilebilir.

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip. Ana konu farklı yönleri ile çalışılmamış.

Kültürel ve toplumsal katkıyı geliştirerek devam ettirme potansiyeline sahip değil. Ana konu tali konular geliştirmeye uygun değil.

 

Estetik

Yayında arka plan ses, fon müziği gibi öğeler özenle seçilmiş ve uygulanmış

Yeterli ve Uygun İletişim Kabiliyeti,

Ses Tonu, Diksiyon

Uygun/Yeterli Süre (15-20 Dakika ya da daha fazla)

Yayında arka plan ses, fon müziği gibi öğeler kısmen özenle seçilmiş ve uygulanmış

Kısmen Yeterli ve Uygun İletişim Kabiliyeti,

Ses Tonu, Diksiyon

10-15 Dakikalık Bir Süreye Sahip Olmak

Yayında arka plan ses, fon müziği gibi öğeler özenle seçilip, uygulanmamış

İletişim Kabiliyeti,

Ses Tonu, Diksiyon Yeterli/Uygun Değil

10 Dakikadan Az Süreye Sahip Olmak

 

Yaygın Etki

 

 

 

 

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 7 farklı ülkede dinlenmiş olmak. Yarışma değerlendirme tarihine kadar en az 5.000 dinlenme sayısına ulaşmış olmak[1]

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 5 farklı ülkede dinlenmiş olmak. Yarışma değerlendirme tarihine kadar en az 3.000 dinlenme sayısına ulaşmış olmak

Türk Dünyası coğrafyası içerisinde yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetinden veya Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden en az 3 farklı ülkede dinlenmiş olmak. Yarışma değerlendirme tarihine kadar en az 1.000 dinlenme sayısına ulaşmış olmak

 

Hazırlayan: Prof. Dr. Adem Sezer, Düzenleme: Doç. Dr. Ceren Yegen
Özel Şartlar
Dijital içeriğin üretim ve dolaşıma sokulma süreçlerinin tümünün öğrenci/öğrencilerin kendisi tarafından yapılmış olması zorunludur.
Ödevi Bireysel ya da bir ekip (En fazla 3 kişi) ile birlikte hazırlayabilirsiniz.
Asla Olmamalı
Geliştirilen İçerikte kötü söz, hakaret, her tür ayrımcılık, aşağılama kesinlikle olmamalı.
Ödev son teslim tarihi
Hazırladığınız içeriği yayınladıktan sonra Akademik takvimin son haftası (En geç 24 Haziran 2022) web sayfasında yer alan ödev teslim formuna gerekli bilgileri girerek onaylayınız.
Forma ulaşmak için Tıklayınız
Açıklamalar
Mutlaka Proje atölye çalışmalarına katılın/izleyin
Dijital içerik hazırlamak için bir alan ve konu seçiniz.
Seçtiğiniz alana özgü değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak dijital içeriğinizi oluşturunuz.
Ürününüzü yayınlayınız ve geniş kitlelere ulaştırmaya çalışınız.
Geniş kitlelere ulaşmak için sosyal medya araçlarını kullanabilir ve arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.
Hazırladığınız içeriğin konusuyla ilgili doğruluğu kanıtlamak için başvurduğunuz bilimsel kaynakları başvuru sayfasında uygun yere mutlaka giriniz.
Kaynak gösterimi:
Bilimsel kaynağın (Makale Kitap vb. )
Yazarın Adı Soyadı (eserin yayın tarihi). Eserin Adı. Yayınlandığı dergi/basıldığı yayın evi. Varsa linki

[1] Önemli Not/Hatırlatma: Podcast açıldıktan (tık’landıktan) sonra podcast’in ‘1 kez dinlenmiş olması adına en az 60 saniye dinleme’ gerekiyor (https://www.newslabturkey.org/2021/05/27/analitik-verileri-ile-podcast-kitlenizi-arttirmanin-yollari/, Erişim Tarihi: 22.04.2022). Podcast hazırlamaya ilişkin, site ve videolardan (YouTube vb. platformlar üzerinde) kaynak göstermek suretiyle faydalanabilirsiniz.