event

Жаштар! Сыйлыктарга бай долбоорубуздун бир бөлүгү болууну каалайсызбы?

  • 28 09 2021

Жаштар! Сыйлыктарга бай долбоорубуздун бир бөлүгү болууну каалайсызбы?
Кеңири маалымат алуу үчүн шилтемени басыңыз  https://tudva.org/sikcaSorular/tmpphpkppgvy.pdf 
Катталуу формасы: https://forms.gle/nLuQaBykKDNJbYBN6
#Түрк дүйнөсүнүн жарандыгы
#TürkdünyasıVatandaşlığı
@manasunıv