event

TÜRK DÜNYASI EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ (TURKDEB)

 • 22 09 2021

Niçin?

Farklı coğrafyalarda yaşıyor olsalar da, aynı soydan gelen, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip olan toplumların ortak paydada işbirliği içerisinde geleceği inşa etmelerinde, eğitim sistemlerinin önemli etkisi vardır. Devamlılığın sağlanabilmesi benzerlik ve farklılıkların tek amaçta bütünleştirilebilmesine bağlıdır. Önemli olan farklı seslerden oluşan bir kompozisyonu oluşturmaktır. Bu nedenle, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsalar da, aynı soydan gelen, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip olan toplumların homojen toplumlar olarak, ortak paydada işbirliği içerisinde geleceği inşa edebilmelerine katkı sağlayabilmek için “Türk Dünyası Eğitim Birliği” oluşturulmuştur.

 

Bu birliğin genel amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 1. Ortak eğitim programları geliştirmek
 2. Lisansüstü öğrenciler yetiştirmek
 3. Ortak uluslararası projeler geliştirmek
 4. Ortak kongre/sempozyum/çalıştay gibi bilimsel toplantılar yapmak

 

Kurucular

 

 

Doç. Dr. Erdal BAY

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV

Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan DEMİREL

EPÖDER

 

Üyeler

Bugüne kadar TÜRKDEB ailesine, Türkiye başta olmak üzere 12 farklı ülkeden toplam 265 kişi üye olarak kabul edilmiştir.

 1. Azerbaycan
 1. Çin
 1. Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti 
 1. Kazakistan
 1. Kırgızistan
 1. KKTC
 1. Kosova Cumhuriyeti
 1. Makedonya
 1. Moğolistan
 1. Özbekistan
 1. Rusya
 1. Türkiye