team

Prof. Dr. Süleyman ELMACI

Amasya Üniversitesi/Türkiye

Amasya Üniversitesi

Hakkında

1965 yılında Amasya’da doğmuştur. Yükseköğrenimine 1984 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Bölümünde başlamıştır. 1994-1996 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini, 1996-2004 yılları arasında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1993-2004 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak, 2004-2008 yılları arasında ise yardımcı doçent olarak çalışmıştır. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent (2008-2012, Giresun Üniversitesi), doçent (2012-2018, Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ve profesör (2018, Sinop Üniversitesi) olarak görev yapmıştır. 2019 yılından itibaren ise Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın coğrafya alanında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi vardır. Ayrıca uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan birçok bildirisi mevcuttur.

Ayrıca anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcısı, bölüm başkanı, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü olmak üzere birçok idari görevde yer almıştır. 2019 yılında Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştır. 2019 yılında atanmış olduğu Amasya Üniversitesi’ndeki rektörlük görevini ise halen yürütmektedir.