team

Doç. Dr. Harun CEYLAN

Yalova Üniversitesi/Türkiye

Yalova Üniversitesi

Hakkında

2003 Yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. “Çağdaş Türk Düşüncesine Erol Güngör Katkısı” başlıklı tezi ile 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Yine aynı üniversitede “İsveç Refah Devletinde Bakım Hizmeti Alan Yaşlıların Yaşam Algıları: Stockholm Örneği” isimli tezi ile 2013 yılında doktorasını tamamladı. 2011-2012 yıllarında İsveç’te bulundu. İskandinav ülkeleri başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde farklı sosyal hizmet kurumlarında alanıyla ilgili olarak araştırmalar gerçekleştirdi.  2016-2019 yılları arasında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nde görev yaptı.

 “Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşlılık Politikaları ve Birinci Kuşak Yaşlı Göçmenlerin Sorunları” (Avusturya ve Danimarka) ve Kalkınma Bakanlığı “İSTKA” projesi olan "İstanbul Yaşlılık Araştırması" “Kırgızistan’da gençlerin yaşlılık algısı” bazı projeleri arasındadır.

Sosyal politika, refah devleti, sosyal demografi, sosyal gerontoloji,  kentleşme, göç ve aile konularında çalışmaktadır. 

Nitelikler