team

Doç. Dr. Hüseyin Kürşat TÜRKAN

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi/Türkiye

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hakkında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. 1998 yılında kazanmış olduğu Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2002-2003 eğitim öğretim yılında bitirdi. 2011 yıllında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında “Âşık Kıraç Ata (Ekrem Kıraç)’nın Hayatı Sanatı Şiirleri” başlıklı çalışmasını Prof. Dr. Nedim BAKIRCI danışmalığında tamamladı. 2015 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında “Hatay Yöresi Arap Alevileri Folkloru” başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Halil Altay GÖDE danışmalığında tamamladı. Halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen/Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir. Doç. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan’ın ulusal ve uluslararası kapsamda 25 makale; 14 bildiri, 4 kitap bölümü ve ulusal kapsamlı 2 kitabı bulunmaktadır

Nitelikler