team

Karlygash ASHIRKHANOVA

-

Atyrau Üniversitesi

Hakkında

ESERLERİ:

KİTAPLAR

 1. “Kazak-Türk-İngiliz-Rus Dillerinde Resimli Sözlük”  Ankara, 2021

 

 1. “Hitabet Sanatı” ders kitabı (Rus dilinde, Taşkent Devlet Üniversitesi öğrencilerine yönelik. Taşkent, 2019

 

 1. “Türk Dünyası İçin Kazak Dili” Ankara, 2016

 

KİTAP BÖLÜMÜ

 1. “Kazak Halk Hekimliğinde Tıp Terimleri”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2020

 

MAKALELER  

 1. Kazak Halk Hekimliği Üzerine Yapılan Çalışmalar. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2021, Yıl, Sayı 51, s. 474-498

 

 1. Kazak Halk Hekimliğinde Animistik İnanca Dayalı Benzeri Benzer ile Sağaltma Pratiği. Milli Folklor, 2021, Yıl 33, Cilt 17, Sayı 129

 

 1. Kazak Halk Hekimliğinin Kaynağı. Folklor Edebiyat Dergisi, 2021; 27 (1)

 

 1. “Kazak Halk Emşiliğinin Folklordağı Körinisi”. Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, s.1, s. 202-206.

 

 1. “Kazak Dilindeki Salt-Dastur Atawının Sözjasamdıq Semantikası”. Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, s.4, s. 247-252.

 

 

TEBLİĞ

 1. Ashirkhanova K. (2019), «Sözderge Ataw Berudegi Dünyetanımının Rolü», Global Transformation and Differentiations İnternational Migration, Urbanizatiıon and Belonging Congress Book, (Antalya, 25-27 Nisan) Akdeniz Üniversitesi, s. 239-243.
 2. Ashirkhanova K. (2019), «Kazahskaya Narodnaya Meditsina Glazami Rossiyiskih Puteşestvennikov» (Elista, 11-14 Kasım). Aktualnıye Problemı Mongolovednih i Altayistiçeskih İssledovaniyi: Uluslarası Kongre Bildirileri, s. 202-204.
 3. Ashirkhanova K. (2019), «Kazak Halk Hekimliğinde Kuşlarla İlgili ve Tedavi Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme» (Eskişehir, 15-16 Mayıs), Motif Uluslararsı Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi Bildiri Tam Metinler Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniverstesi, s. 974-983.

 

KONFERANS

 1. Ashirkhanova K. (2019), “Ulu Bozkırın Yedi Özelliği Ve N.NAZARBAYEV” (Artvin Çoruh Üniversitesi), Mevlana Değişim Programı
 2. Ashirkhanova K. (2018), “Bağımsızlığının 26. Yılında Kazakistan ve KAZAK TÜRKLERİ” (Kırklareli Üniversitesi)

Nitelikler

 • Çağdaş Türk Lehçeleri
 • Halk Bilimi
 • Halk Edebiyatı