team

Prof. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi/Türkiye

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Hakkında

1970 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kozan’da tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini, 1995-1998 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini, 1998-2004 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Türk Dili alanında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Nitelikler

  • Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
  • Eski Anadolu Türkçesi
  • Genel Dil Bilimi
  • Söz Dizimi İncelemeleri